Værdigrundlag

På Sønderlykken ønsker vi at skabe hele mennesker og give det unge menneske redskaber til at kunne stå på egne ben, tage egne beslutninger og møde sine medmennesker åbent og tillidsfuldt og tage aktiv del i demokratiske fællesskaber. Vi hylder mangfoldigheden og lægger stor vægt på diversitet, og har fokus på LGBTQIA+ tematikken.

Vi arbejder inddragende, inkluderende og bringer ressourcer og potentialer i spil. Vi er optaget af, hvad der virker og har mod og vilje til at gå nye veje for at nå de unges mål. Vi forbliver dog altid realistiske og åbne i forhold til barnets særlige behov.

Vi samarbejder internt og eksternt, så der opleves en helhed og sammenhæng og vi ser kollegial mangfoldighed som en styrke og en absolut nødvendighed.

Vi ønsker, at Sønderlykken bliver det fundament, de unge tænker tilbage på som stedet, der gjorde hele forskellen.


Målgruppe

På Sønderlykken bor der børn og unge, drenge og piger, som kræver socialpædagogisk støtte, tilrettelagt efter deres individuelle behov og forudsætninger.

Vi har plads til 9 børn og unge i alderen 10-18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år, alle under § 66, stk 1, nr. 6. 

Vi er det rette sted for de børn og unge, som har oplevet traumatiske episoder i deres liv, som har blokeret udviklingen af deres evner til at navigere og forholde sig til samfundets udfordringer, normer og krav. Vi er ligeledes det rette sted for unge, som er udfordrede på deres kønsidentitet og seksuelle tilhørsforhold. 

De typiske træk for vores målgruppe er: Børn og unge med sociale, adfærds- og emotionelle problemstillinger. Omsorgssvigtede børn og unge med tilknytningsforstyrrelser. Børn og unge med mangelfuld eller bekymrende skolegang. Børn og unge med en negativ selvopfattelse og lavt selvværd. Børn og unge der har oplevet fysiske og psykiske overgreb.


Hvem arbejder på Sønderlykken

 Lederteamet på Sønderlykken er:

Sanne - Uddannet skuespiller, familieteapeut og pædagog, med mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier i pædagogiske og terapeutiske sammenhænge.  

Morten - Uddannet lærer, ART-træner og mentor, med en lang erfaring indenfor specialpædagogik, integrationsarbejde og helhedsorienterede indsatser i forhold til udsatte unge og deres familier. 

Derudover har vi også mange dygtige og uddannede kollegaer, der til sammen tilbyder en bred vifte af socialpædagogiske tiltag.